Tantarao amiko ny mponina any Karaganda, amin'izao fotoana izao any amin'ireo toeram-pitsaboana any amin'ny fiterahana, ny zaza dia aterina VIKASOL. Moa ve izany dingana mandidy izany na amin'ny fankatoavan'ny reny?

Mponina haingana ao Karaganda, ankehitriny any amin'ny hopitaly fiterahana, dia ampidirina VIKASOL ny ankizy. Fomba fanao tsy maintsy atao ve izany sa misy faneken'ny reniny? Manorata famoahana an-tsoratra mialoha. Ary izany dia ho an'ireo izay mihevitra ny tenany ho be ...